Select Page

EU fondovi

EU logos

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti tvrtke Hamapharm 

Kratki opis projekta: Dana 26.05.2017., poduzeće Hamapharm d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod punim nazivom „Povećanje konkurentnosti tvrtke Hamapharm ulaganjem u vlastite proizvodne kapacitete“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.05.0044. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ciljevi projekta: Opći cilj projekta je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te povećanje konkurentnosti domaćih MSP-ova na oligopolskom tržištu farmaceutskih proizvoda.  Specifični cilj projekta je razvoj poduzeća Hamapharm d.o.o. i povećanje njegove konkurentnosti, povećanje  kapaciteta te rast tržišnog udjela.

Očekivani rezultati projekta:

  • Otvorena nova radna mjesta
  • Povećanje asortimana poduzeća
  • Povećanje prihoda od prodaje
  • Povećanje prihoda od izvoza

Ukupna vrijednost projekta: 35.869.488,00 Kn

EU sufinanciranje projekta: 16.163.769,60 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 24. svibnja 2017. – 24. svibnja 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Luce Mandić, luce.mandic@hamapharm.hr , + 385 1 2420 407

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr , https://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/01%20OPKK%202014-2020%20hrv%2027112014.pdf 

 Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Hamapharm d.o.o.